Om tjänsten Hitta & jämför

Hitta & jämför är en tjänst där du kan jämföra service inom följande områden:
• Vård- och omsorgsboenden
• Skolor och förskolor
• Fritidshem och fritidsklubbar
• Vuxenutbildning
Under rubriken Uppsala kommuns kvalitet i korthet kan du även ta del av statistik inom fem olika områden.

Kontakt

För frågor om tjänsten eller uppdatering av information, skicka ett meddelande till hittajamfor@uppsala.se.

  • Förskolor
  • Fritidshem
  • Grundskolor
  • Gymnasieskolor
  • Vuxenutbildningar