Uppsala kommun som samhällsutvecklare

Uppsala kommun som samhällsutvecklare beskriver kommunens sociala struktur och ger en bild av befolkningens hälsotillstånd.

Kommunens arbete ur miljöhänsyn beskrivs med till exempel åtgärder för att minska användning av ändliga resurser.

Företagsklimatet i kommunen illustreras bland annat genom hur företagen upplever den kommunala servicen.

Antal hittade objekt: 1

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år
74 %
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd
4 %
Antal nya företag per 1000 invånare
6 antal
NKI Företagsklimat enligt SKL:s Insikten
66
Sjukpenningtal
8 antal dagar med sjukpenning
Återvunnet material av hushållsavfall
46 %
Miljöbilar i kommunorganisationen
35 %
Ekologiska livsmedel
Deltog inte i undersökningen
Nöjd Region Index - Helhet
65

Min lista

Uppsala kommun som samhällsutvecklare

Du har inte valt något till den här listan.

Spara inställningar

Om du vill kan du automatiskt spara Min lista för senare bruk. För att kunna göra det måste du tillåta att cookies sparas på din dator. Läs mer om hur kakor (cookies) fungerar här.

Sökning

Urval

Det finns inga möjliga urval att göra.

Sortering

Sortering
Sortera på rubrik

Välj rubrik som listan med jämförelseobjekt ska sorteras efter.