Uppsala kommuns effektivitet

Antal hittade objekt: 1

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?
134461kr/barn
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?
95 %
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?
78
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet
89 %
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8
76 %
Kostnad per betygspoäng grundskola
335 kr
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen
79 %
Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram
24203 kr
Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?
75 %
Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?
676999 kr/brukare
Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende
78 %
Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?
58 %
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?
254476 kr/brukare
Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst
86%
Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende?
78 %
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning
77 %

Min lista

Uppsala kommuns effektivitet

Du har inte valt något till den här listan.

Spara inställningar

Om du vill kan du automatiskt spara Min lista för senare bruk. För att kunna göra det måste du tillåta att cookies sparas på din dator. Läs mer om hur kakor (cookies) fungerar här.

Sökning

Urval

Antal objekt i aktuell filtrering: 1

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen

Sortering

Sortering
Sortera på rubrik

Välj rubrik som listan med jämförelseobjekt ska sorteras efter.