Delaktighet och Uppsala kommuns information

Delaktighet och Uppsala kommuns information beskriver valdeltagande, hur bra kommunen är på att informera medborgarna via hemsidan samt hur kommunen arbetar med olika aktiviteter för kommunikation och dialog med medborgarna. 

Antal hittade objekt: 1

Valdeltagande kommunvalet
Inget val 2015
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?
86 %
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?
42 %
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?
40

Min lista

Delaktighet och Uppsala kommuns information

Du har inte valt något till den här listan.

Spara inställningar

Om du vill kan du automatiskt spara Min lista för senare bruk. För att kunna göra det måste du tillåta att cookies sparas på din dator. Läs mer om hur kakor (cookies) fungerar här.

Sökning

Urval

Det finns inga möjliga urval att göra.

Sortering

Sortering
Sortera på rubrik

Välj rubrik som listan med jämförelseobjekt ska sorteras efter.