Trygghetsaspekter i Uppsala kommun

Trygghetsaspekter i Uppsala kommun beskriver om medborgarna uppfattar kommunen som en trygg och säker plats att leva i till exempel om man känner sig trygg utomhus på kvällarna.

Trygghet för äldre och barn illustreras med personalstatistik. För äldre redovisas hur många vårdare de äldre med hemtjänst möter och för barn så redovisas hur många barn per personal kommunen planerat för på sina förskolor och hur många barn per personal som faktiskt var närvarande på förskolorna.

Antal hittade objekt: 1

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?
60
Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?
19 antal olika personal
Hur många barn per personal är det planterat för i kommunens förskolor?
5.7 antal
Hur många barn per personal är närvarande i kommunens förskolor?
4.6 antal

Min lista

Trygghetsaspekter i Uppsala kommun

Du har inte valt något till den här listan.

Spara inställningar

Om du vill kan du automatiskt spara Min lista för senare bruk. För att kunna göra det måste du tillåta att cookies sparas på din dator. Läs mer om hur kakor (cookies) fungerar här.

Sökning

Urval

Det finns inga möjliga urval att göra.

Sortering

Sortering
Sortera på rubrik

Välj rubrik som listan med jämförelseobjekt ska sorteras efter.