Uppsala kommuns tillgänglighet

Kommunens tillgänglighet beskrivs genom svarstider via e-post och telefon. Vanliga medborgarfrågor ställs till kommunens centrala e-postadress och till kommunens växel. Bemötande via beskriver om den som tar emot samtalet är tillmötesgående, trevlig och hjälpsam.

Öppettider på huvudbiblioteket, simhall och återvinningsstation illustrerar hur väl kommunen når ut med servicen till en så bred grupp som möjligt.

Väntetider och handläggningstider är en viktig kvalitetsfaktor för den enskilde. Väntetiderna beskriver kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser och särskilt boende i förhållande till behov. Handläggningstiden ger en bild av hur tillgänglig kommunen är för personer som behöver ekonomiskt bistånd.

Antal hittade objekt: 1

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?
90 %
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?
44 %
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
100 %
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar?
117 antal timmar
Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?
48 %
Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?
17 antal dagar
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?
91 antal dagar
Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?
22 antal dagar

Min lista

Uppsala kommuns tillgänglighet

Du har inte valt något till den här listan.

Spara inställningar

Om du vill kan du automatiskt spara Min lista för senare bruk. För att kunna göra det måste du tillåta att cookies sparas på din dator. Läs mer om hur kakor (cookies) fungerar här.

Sökning

Urval

Det finns inga möjliga urval att göra.

Sortering

Sortering
Sortera på rubrik

Välj rubrik som listan med jämförelseobjekt ska sorteras efter.