Vård- och omsorgsboende

Antal hittade objekt: 36

Sammanfattning
Stiftelsen Andreas Ands Minne är ett mindre vård- och omsorgsboende med 29 platser i centrala Luthagen. Vi bedriver en professionell omvårdnad utifrån den enskildes individuella behov och önskemål, och där den enskildes intressen står i fokus.
Adress
Sturegatan 22, 75223, Uppsala
Telefon - Allmän
018-535573
Typ av boende
 1. Omvårdnadsboende
Utförare
Stiftelsen Andreas Ands Minne
Sammanfattning
Attendo Fortuna-Onnela är ett litet äldreboende med 40 platser för äldre med demensdiagnos eller större omvårdnadsbehov, beläget i Sävja i Uppsala. Vi är ett livsstilsboende och arbetar efter konceptet Utevistelse & Trädgård. Här är utomhusaktiviteter ett givet inslag i vardagen, alla dagar i veckan. Här finns 40 ljusa, moderna och trivsamma lägenheter fördelade på två våningsplan. Lägenheterna, som är på ca 32 kvm, har tillgänglighetsanpassade badrum samt ett pentry. Vi har en stor, fin trädgård där man bland annat hittar planteringsbäddar, fruktträd och mysiga uteplatser med rum för måltider och samvaro. Vi har även två finskspråkiga avdelningar där vi tar till vara på den finska kulturen, traditionen, maten och språket.
Adress
Stenbrohultsvägen 6, 757 58 Uppsala
Telefon - Allmän
018-16 20 60
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Attendo Sverige
Sammanfattning
Attendo Kapellgärdet Norra är ett äldreboende bygg 2019 i Uppsala. 99 lättmöblerade lägenheter varav 6 stycken parlägenheter. Boendet drivs med konceptet sport och spa, vilket innebär att vi har ett stort fokus på att våra boende ska må bra i både kropp och själ. Vi har en träningslokal för enskilda- och gruppövningar samt en relaxavdelning med bastu och skönhetsvård. Uppe på vår takterrass kan man njuta av en utsikten. Verksamheten vänder sig till personer med demenssjukdom och personer med omvårdnadsbehov.
Adress
Vattholmavägen 12A, 754 23 Uppsala
Telefon - Allmän
-
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Attendo Sverige AB
Sammanfattning
Attendo Råbyvägen är sedan 2018 ett nytt äldreboende i stadsdelen Gränby i Uppsala. Det drivs med konceptet sport och spa vilket innebär att vi har ett stort fokus på att de boende ska må bra i både kropp och själ. Verksamheten vänder sig till personer med demenssjukdom och stort omvårdnadsbehov.
Adress
Råbyvägen 59C, 754 29 Uppsala
Telefon - Allmän
-
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Attendo
Sammanfattning
Attendo Sandelska huset är ett äldreboende för personer med demensdiagnos eller med större omvårdnadsbehov. Boendet är beläget i Uppsala och består av 54 lägenheter fördelat på två avdelningar med demensinriktning och fyra avdelningar med inriktning omvårdnad. Vi har utevistelse och trädgård som koncept.
Adress
Sandelsgata 2, 754 39 Uppsala
Telefon - Allmän
076 - 843 55 00
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Attendo
Sammanfattning
Attendo Topelius är ett modernt äldreboende beläget i stadsdelen Nyby. Boendet har 80 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. På Topelius arbetar vi efter konceptet ”Sport och Spa” vilket innebär att hälsobegreppet genomsyrar verksamheten både individuellt och i stort. Aktiviteter är ett viktigt inslag i vardagen på Attendo Topelius veckans alla dagar. På Attendo Topelius har vi personal med hög kompetens och vi har också särskild avsedd personal med ansvar för att planera och driva aktiviteter tillsammans med våra boende och övrig personal.
Adress
Topeliusgatan 18, 754 41 Uppsala
Telefon - Allmän
018-192700
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Attendo Sverige AB
Sammanfattning
Balder är ett vård- och omsorgsboende med totalt 51 lägenheter. Huset är byggt år 2000, består av fyra plan och ligger beläget i centrala Uppsala. Vården och omsorgen är personcentrerad där trygghet, hälsa och välbefinnande står i fokus.
Adress
S:t Olofsgatan 44B, 75332, Uppsala
Telefon - Allmän
018-727 82 55
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Bernadotte är vård- och omsorgsboende byggt 2009. Huset har 80 moderna lägenheter i fyra plan och ligger i trevliga Valsätra söder om centrum. Verksamheten drivs av Uppsala kommun.
Adress
Bernadottevägen 1, 756 48, Uppsala
Telefon - Allmän
018-727 87 61
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Björkgården är en liten enhet med 22 lägenheter. Alla lägenheter ligger på bottenplan med en ombonad atmosfär. Utanför fönstren sträcker den lantliga miljön ut sig, med kohage och träddungar som grannar. Vi ser till att maten är trevligt framdukad, vintertid med tända ljus eller en värmande brasa. Vi finns i Knutby.
Adress
Knutbyvägen 4, 740 12, Knutby
Telefon - Allmän
0174-27 00 70
Typ av boende
 1. Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Björklingegården är beläget mitt i ett trivsamt villaområde. Vi har 5 avdelningar med 6 – 9 lägenheter på en avdelning. Varje avdelning har hemtrevligt kök och matsal. Vi värnar om din delaktighet, trygghet och hur vi bemöter dig. Stor vikt läggs vid vad varje person tycker om.Vi finns i Björklinge.
Adress
Brorhjortsväg 7C, 743 63, BJÖRKLINGE
Telefon - Allmän
018-727 78 53
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Trädgården är en riktig oas om du bara vill vistas ute men ger också möjligheter om du är trädgårdsintresserad. Den stora balkongen på övre plan blir ett blommande uterum under sommaren. Vi har en demensavdelning med 19 platser och ett psykiatriboende med 21 platser. Boendet ligger vid Dalbyviken.
Adress
Dalby 17, 755 91, Uppsala
Telefon - Allmän
018 - 727 80 45 eller 018 - 727 80 49
Typ av boende
 1. Demensboende, Psykiatriboende
Utförare
Dalbyhemmet, Uppsala kommun
Sammanfattning
Ebbagården är ett centralt beläget demensboende i Uppsala med 33 vårdplatser. Vårdgivare är Diakonistiftelsen Samariterhemmet, en självständig stiftelse inom Svenska kyrkan. Verksamheten Silviacertifierades 2017. Det innebär hög kompetens inom demensvården, en ständigt pågående kompetensutveckling inom medarbetargruppen och flera undersköterskor har specialistutbildning som Silviasyster. Teamet har en viktig roll för att möjliggöra den personcentrerade vården. På Ebbagården finns en aktivitetsansvarig som bjuder in till aktiviteter i Gårdsstugan, men många aktiviteter sker också i mera vardagliga situationer. Medarbetarnas förmåga att se behovet av samtal, att finnas till hands och lyssna, är viktiga delar för att de boende ska få känna glädjen av att få berätta om sina livsfrågor vilket är en viktig del i vår värdegrund. Anhörigas medverkan och engagemang bidrar till att vi kan ge en god vård. Vi erbjuder också samtal och stöd till de anhöriga.
Adress
Kungsängsgatan 46, 753 22 Uppsala
Telefon - Allmän
018-564050
Typ av boende
 1. Demensboende
Utförare
Samariterhemmet, Diakonistiftelsen
Sammanfattning
Här ser man ofta någon av våra vårdhundar ta vägen in genom entrén. Många boende har valt att träna med vårdhund. Ditt eget intresse är viktigt här, kanske vill du ta taxi in till centrum till din bokcirkel eller syjunta som träffats under många år. Vi finns i Luthagen.
Adress
Norrlandsgatan 2, 752 29 Uppsala
Telefon - Allmän
018-7278874
Typ av boende
 1. Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Vård- och omsorgsboendet Ferlin togs i bruk år 2010 och är beläget i området Löten strax norr om Uppsala centrum. Fastigheten består av fyra våningsplan med totalt 70 lägenheter. På plan 1 finns en boendegrupp om 10 lägenheter för personer med psykiska funktionshinder. Plan 2 till 4 innefattar en omvårdnadsavdelning med 20 lägenheter samt två avdelningar för personer med demensdiagnos bestående av totalt 40 lägenheter. Sju av verksamhetens lägenheter är större till ytan och är tänkta att användas till parboende.
Adress
Ferlinsgatan 31 A, 754 28 Uppsala
Telefon - Allmän
Plan 1: 018-727 88 91, 072-085 62 33, Plan 2: 018-727 88 92, 018-727 88 95, 072-085 63 58 Plan 3: 018-727 88 93, 018-727 88 96, 072-085 63 68. Plan 4: 018-727 88 94, 018-727 88 97, 072-085 63 94
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende, Psykiatriboende
Utförare
Förenade Care AB
Sammanfattning
Glimmervägens vård- och omsorgsboende är ett äldre- och demensboende beläget i stadsdelen Eriksberg, Uppsala. Huset är byggt i tre våningar och har stora svängda balkonger som löper längs hela baksidan mot en lummig bakgård. Bussar in till Uppsala centrum stannar precis utanför på gatan. Varje våning har mellan 16 och 17 lägenheter och totalt finns det 50 lägenheter på Glimmervägen. 34 lägenheter är avsedda för äldreomsorg och 16 lägenheter för personer med demenssjukdom. Glimmervägen har dygnet runt omsorg med sjuksköterskor, undersköterskor samt sjukgymnast och arbetsterapeut. På Glimmervägen finns även en certifierad vårdhund och vårdhundsförare. Läkarbesök sker regelbundet med läkare från Region Uppsala.
Adress
Glimmervägen 3, 752 41 Uppsala
Telefon - Allmän
018-727 30 81 (plan 1), 018-727 30 82 (våning 2), 018-727 30 83 (våning 3), 018-727 30 80 (Administratör), 018-727 30 84 (Sjuksköterska plan 1), 018-727 30 85 (Sjuksköterska plan 2), 018-727 30 86 (Sjuksköterska plan 3) 018-727 30 87 (Arbetsterapeut) 018-727 30 88 (Fysioterapeut)
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Välkommen till Granbommen som ligger i lugn och vacker bruksmiljö vid Hammardammen i Vattholma. Vår trädgård erbjuder utevistelse från tidig vår till sen höst och skapar möjlighet till många soliga kaffestunder och luncher i skuggan. Områdets cykelvägar ger oss goda förutsättningar till en promenad i omgivningarna. Boendet omfattar tre enheter vård- och omsorgsboende och en demensenhet.
Adress
Malmvågsvägen 9, 743 50 Uppsala
Telefon - Allmän
018-727 75 83
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Gutasunds nybyggda äldreboende med 72 ljusa lägenheter erbjuder alla fördelar med ett modernt boende samtidigt som vi återknyter till traditioner och lokal kulturhistoria. I fokus står varje persons önskemål och behov vilket genomsyras i allt från hur vi arbetar till den hemlika miljön och vackra trädgården. Varje del är utformad utifrån expertis om demens och kognition vilket gör Gutasund till ett boende i framkant för livskvalitet på ålderns höst.
Adress
Valthornsvägen 53, 756 50 Uppsala
Telefon - Allmän
010-130 33 37
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Frösunda Omsorg AB
Sammanfattning
En dag här ska kunna se ut som en dag hemma. Kanske vill du baka, så frö eller räfsa löv ute på gården. Äldrepedagogen tar tillvara utemiljöer och vi äter gärna lunch vid fontänen eller vid skogsbrynet. Här ställer vi upp terrassdörrarna så fort vädret tillåter för att släppa in sol och luft. Vi finns i Vänge.
Adress
Arkitektvägen 1, 740 20 Vänge
Telefon - Allmän
-
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Hasselparken ligger i stadsdelen Salabackar, cirka 2 km från Uppsala centrum. Här finns 69 lägenheter på enheter med inriktning omvårdnad respektive demens. Äldreboendet är byggt 2006, lokalerna är ljusa och moderna. Varje plan har stora balkonger med utsikt över gården. Här finns en fin trädgård med blommor, parkbänkar och fontän för utevistelser och fikastunder.
Adress
Årstagatan 23A, 754 34 Uppsala
Telefon - Allmän
-
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Höganäs äldreboende är ett omsorg- och demensboende centralt beläget i Uppsala, cirka 15 minuter gångpromenad från centralstationen. Huset består av två våningar och har en trevlig avskild utemiljö bakom huset. Boendet består av tre avdelningar varav en avdelning för demensomsorg, de övriga två är omvårdnadsavdelningar. Totalt finns 50 lägenheter i huset, respektive avdelning har mellan 16 och 17 lägenheter.
Adress
Torkelsgatan 42, 753 29 Uppsala
Telefon - Allmän
Samordnare Evin Dönmez: 018-727 82 14 och 073-440 00 02, Avdelning A: 018-727 81 36 och 0734-40 00 09, Avdelning B: 018-727 81 43 och 0721-75 00 66, Avdelning C: 018-727 81 44 och 0721-75 00 67, Moez: 018-727 82 18 och 0714-13 66 10, Sjuksköterska Lotta: 018-727 82 34 och 0734-40 00 04, Sjuksköterska Martha: 018-727 82 29 och 0734-40 00 03, Sjuksköterska Elin: 018-727 82 21 och 0734-40 00 05, Arbetsterapeut Soma: 018-727 82 35 och 0763-09 17 79, Fysioterapeut Erik: 018-727 82 37 och 0735-16 56 95
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Karl-Johansgården ligger i stadsdelen Svartbäcken. De tre byggnaderna består av 92 lägenheter, nära Fyrisåns lummiga stränder och med promenadvägar in till Uppsala centrum. Nära grannar är en träffpunkt för seniorer, Svartbäcksgårdens rehabiliteringscentrum och ett litet centrum med vårdcentral och apotek. Nära till café och flera restauranger i närområdet. Bra bussförbindelser.
Adress
Svartbäcksgatan 52, 753 33 Uppsala
Telefon - Allmän
018-727 70 35
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Här får du möjlighet att uppnå högsta möjliga livskvalitet. Boendet ligger central belägget i Uppsala. Vår omsorg fokuserar på dig och dina närstående. Vi tar reda på dina intressen och behov och anpassar omvårdnaden utifrån vad som kommer fram. Det viktigaste för oss är att ge dig ett meningsfullt liv. Liljeforstorg drivs av Förenade care som är ett familjeföretag.
Adress
Liljefors Torg 4, 754 29 Uppsala
Telefon - Allmän
avdelningarna; 018 472 81 14 eller -16 /-18 /-20
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende, Psykiatriboende
Utförare
Förenade Care AB
Sammanfattning
Välkommen till Lillsjögården, ett hemlikt boende i trygg miljö. Lillsjögården ligger lugnt och naturnära i centrala Almunge. Lillsjögården är ett vårdboende för dig med omvårdnadsbehov och för dig som drabbats av demenssjukdom.
Adress
Lillsjövägen 14 D, 740 10 Almunge
Telefon - Allmän
-
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Linné är ett modernt boende med 80 lägenheter i området Sävja, söder om Uppsala. Här finns skogen som nära granne och från den stora altanen som löper längs med matsalen på varje våningsplan ser du ut över ett fint grönområde med gångstigar. Hissen i anslutning till altanen tar dig snabbt ner och upp från trädgården. I bottenplanet finns aktivitetsrum och en restaurang för boende.
Adress
Stenbrohultsvägen 93, 757 58 Uppsala
Telefon - Allmän
018-727 80 38
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Lundgårdens vård- och omsorgsboende ligger på landet, cirka 15 km från Uppsala. Här kan man uppleva djur och natur med en känsla av trädgård utanför knuten. Innergårdar med grönska, fontän och fina promenadvägar ger en trivsam livsmiljö.
Adress
Lundgården 2, 743 81 Bälinge
Telefon - Allmän
018- 727 48 65
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Myrbergska gården ligger vackert beläget i Luthagen. På Myrbergska gården lägger vi extra omsorg på måltiderna och gör dem gärna till en aktivitet i sig. Vi arbetar med vårdhund och i vår vackra innergård så gör vi olika aktiviteter beroende på årstid. Träning och social gemenskap är prioriterat.
Adress
Geijersgatan 61, 752 31 Uppsala
Telefon - Allmän
018-727 21 02
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Skogsgården i Storvreta ligger i ett lugnt område med bra kommunikationer nära vacker natur. Naturskön omgivning med närhet till skog, vatten, promenadvägar och parker. Närhet till busshållplats och tågstation.
Adress
Vretalundsvägen 10, 743 40 Uppsala
Telefon - Allmän
-
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Balkonger, trädgård och natur in på knutarna ger en bra utemiljö. Vi har träningslokal och eget spa/bad för den som vill ha avslappning. Vår äldrepedagog hittar alltid något att välja på för dig som vill vara aktiv. Vi finns nära Stenhagens centrum.
Adress
Herrhagsvägen 14, 752 67 Uppsala
Telefon - Allmän
018-727 87 03
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Sävjahus är ett boende med 35 lägenheter, de flesta för personer med demenssjukdom. Boendet ligger naturskönt i Sävja, cirka 7 km söder om Uppsala. Vi har många schemalagda aktiviteter och fäster stor vikt vid enskilda önskemål om aktiviteter som utevistelser.
Adress
Västgötaresan 58, 757 54 Uppsala
Telefon - Allmän
018 727 53 33
Typ av boende
 1. Demensboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Här finns många detaljer från en annan tidsepok, möbler, porslin och föremål som framkallar minnen från förr och uppmuntrar till samtal i vardagen. I vår trädgård finns odlingslådor där du kan delta i trädgårdsarbete efter lust och förmåga. Vår massör ger taktil massage i avslappnad miljö. Vi finns i Svartbäcken.
Adress
Hallstensgatan 20, 753 34 Uppsala
Telefon - Allmän
018-727 88 51
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Förenade Care AB
Sammanfattning
Vigmund är ett vård- och omsorgsboende i Rasbo, cirka två mil utanför Uppsala. Boendet består av en omvårdnadsavdelning, en demensavdelning samt en korttidsplats. Vigmund har totalt 30 lägenheter, varav tre är dubbletter där par har möjlighet att bo tillsammans. Vigmund drivs av Uppsala kommun.
Adress
Gåvstavägen 19, 755 96 Uppsala
Telefon - Allmän
018-727 75 04, 018-727 75 05
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Villa Hovstallet ligger i nya, trevliga kvarter vid Fyrisån med gångavstånd till centrala Uppsala. Boendet har 72 ljusa och moderna lägenheter uppdelade på fyra våningar med åtta avdelningar. Vi erbjuder vård med olika inriktningar, tre avdelningar för dig med demenssjukdom samt en avdelningar för permanent boende om du är i behov av stöd på grund av somatiska sjukdomar. Lägenheterna är ljusa, 31 kvm stora och utrustade med toalett, dusch och pentry. Vi har en egen aktivitetsansvarig som arbetar med att anordna gruppaktiviteter, utflykter och att veckovis ta fram aktivitetsscheman. Frukost, lunch och middag tillagas och serveras enligt konceptet ”Mat som hemma”. Maten tillreds på varje avdelning och serveras i den gemensamma matsalen eller i den egna lägenheten om den boende så önskar
Adress
Kungsängsgatan 68 A, 753 18 Uppsala
Telefon - Allmän
0729-838814
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Vardaga Äldreomsorg AB
Sammanfattning
Villa Salabacke är ett modernt äldreboende beläget i östra Salabacke. Boendet har 72 lägenheter fördelade på fem våningsplan. På Villa Salabacke är temat kultur, vilket innebär att vi vill att kultur ska genomsyra hela verksamheten, i inredning och i vårt utbud av sociala och kulturella aktiviteter. Aktiviteter är ett viktigt inslag i vardagen på Salabacke, veckans alla dagar. Vårt stora ”vardagsrum” är en mötesplats som skapar möjligheter för att träffas i större eller mindre sammanhang bara för att umgås eller för att delta i olika gruppaktiviteter Vi har också två stora och fina takterrasser för olika utomhusaktiviteter, terrasserna bjuder också på en underbar utsikt över Uppsala På Villa Salabacke har vi personal med hög kompetens, tex Silviasystrar och en Silviafysioterapeut Lägenheterna är utrustade med en säng, viss städutrustning och WIFI.
Adress
Svärdsliljegatan 5, 754 44 Uppsala
Telefon - Allmän
018-472 24 58
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Vardaga Nytida Omsorg AB
Sammanfattning
Von Bahrs omvårdnadsboende har 16 lägenheter för män och kvinnor. Vi ger stöd till människor som har eller har haft en beroendeproblematik. Boendet är primärt avsett för personer som är över 65 år. Yngre personer kan dock förekomma efter särskild ansökan. Personalens och de boendes ambition är att von Bahr ska vara ett drog- och alkoholfritt boende.
Adress
Ferlinsgatan 31 B, 754 28 Uppsala
Telefon - Allmän
018-727 26 22
Typ av boende
 1. Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Västergården är ett modernt och trivsamt boende med 50 lägenheter på tre plan i stadsdelen Svartbäcken, nära Fyrisåns lummiga stränder och promenadvägar. Nära grannar är en träffpunkt för seniorer, Svartbäcksgårdens rehabiliteringscentrum och ett litet centrum med vårdcentral och apotek. Nära till café och flera restauranger i närområdet. Bra bussförbindelser.
Adress
Svartbäcksgatan 56, 753 33 Uppsala
Telefon - Allmän
018-727 86 50
Typ av boende
 1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Utförare
Uppsala kommun
Sammanfattning
Årstagården i Årsta, cirka 3 kilometer från Uppsala centrum, är inriktat på vård och omsorg av personer i olika åldrar med demenssjukdom. Kring boendet finns grönska och fina promenadvägar och en egen trädgård för utevistelse och fikastunder.
Adress
Fyrislundsgatan 66, 754 46 Uppsala
Telefon - Allmän
-
Typ av boende
 1. Demensboende
Utförare
Uppsala kommun

Min lista

Vård- och omsorgsboende

Du har inte valt något till den här listan.

Spara inställningar

Om du vill kan du automatiskt spara Min lista för senare bruk. För att kunna göra det måste du tillåta att cookies sparas på din dator. Läs mer om hur kakor (cookies) fungerar här.

Sökning

Urval

Antal objekt i aktuell filtrering: 36

Nära mig
Typ av boende
Möjlighet till parboende
Förråd

Sortering

Sortering
Sortera på rubrik

Välj rubrik som listan med jämförelseobjekt ska sorteras efter.