Lärvux

Lärvux (särskild utbildning för vuxna) är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 år som har utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Lärvux utgår från den enskildes förutsättningar/behov och ger sådana kunskaper som behövs för att bättre klara arbete, boende, fritid och fortsatta studier.

Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan eller träningsskolan. På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program.

Antal hittade objekt: 1

Hemsida
Lärvux Linné
Telefon
018-727 49 00

Min lista

Lärvux

Du har inte valt något till den här listan.

Spara inställningar

Om du vill kan du automatiskt spara Min lista för senare bruk. För att kunna göra det måste du tillåta att cookies sparas på din dator. Läs mer om hur kakor (cookies) fungerar här.

Sökning

Urval

Det finns inga möjliga urval att göra.

Sortering

Sortering
Sortera på rubrik

Välj rubrik som listan med jämförelseobjekt ska sorteras efter.