SFI

Utbildning i Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i det svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. 

Du har rätt att delta om du: 

• är folkbokförd i Uppsala kommun och har ett fullständigt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
• är minst 16 år (från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16)
• saknar grundkunskaper i svenska

Om du är EU- eller EES-medborgare har du rätt att läsa SFI utan fullständigt personnummer. Kontakta SFI-mottagningen för mer information.                     

Antal hittade objekt: 3

Hemsida
Sfi i Uppsala
Huvudman
Kommunal entreprenad
Utbildningsinriktning
Studieväg: SFI 3.
Studietider
Individuellt anpassade studier och distans.
Hemsida
Sfi i Uppsala
Huvudman
Kommunal entreprenad
Utbildningsinriktning
Studievägar: SFI 1, SFI 2 och SFI 3
Studietider
Dagtid och kvällstid och lördagar.
Hemsida
Sfi i Uppsala
Huvudman
Kommunal
Utbildningsinriktning
Studievägar: SFI 1, SFI 2 och SFI 3
Studietider
Dagtid, kvällstid

Min lista

SFI

Du har inte valt något till den här listan.

Spara inställningar

Om du vill kan du automatiskt spara Min lista för senare bruk. För att kunna göra det måste du tillåta att cookies sparas på din dator. Läs mer om hur kakor (cookies) fungerar här.

Sökning

Urval

Det finns inga möjliga urval att göra.

Sortering

Sortering
Sortera på rubrik

Välj rubrik som listan med jämförelseobjekt ska sorteras efter.