Gymnasiesärskolor

Labansskolan gymnasiesärskola
Allmänna fakta  
Huvudman Fristående
Adress Levertinsgatan 31, 754 30 UPPSALA
Hemsida Labansskolan gymnasiesärskola
Antal elever
Hur många elever som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober. (Datum för officiell statistik) Källa: Utbildningsförvaltningen
Antal elever
4
varav pojkar
Andel pojkar som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2013.
varav pojkar
7%
varav flickor
Andel flickor som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2013.
varav flickor
100%
Valbara program
  1. Individuella programmet