Gymnasiesärskolor

Kajan gymnasiesärskola
Allmänna fakta  
Huvudman Fristående
Adress Ulleråkersvägen 42 B, Uppsala
Hemsida Kajan gymnasiesärskola
Antal elever
Hur många elever som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober. (Datum för officiell statistik) Källa: Utbildningsförvaltningen
Antal elever
10
varav pojkar
Andel pojkar som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2013.
varav pojkar
7%
varav flickor
Andel flickor som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2013.
varav flickor
3%
Valbara program
  1. Individuella programmet