Gymnasiesärskolor

Uppsala gymnasiesärskola Jälla
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal
Adress Jälla Gård, 755 94 UPPSALA
Hemsida Uppsala gymnasiesärskola Jälla
Antal elever
Hur många elever som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober. (Datum för officiell statistik) Källa: Utbildningsförvaltningen
Antal elever
35
varav pojkar
Andel pojkar som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2013.
varav pojkar
24%
varav flickor
Andel flickor som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2013.
varav flickor
11%
Valbara program
  1. Programmet för skog, mark och djur, Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, Programmet för fordonsvård och godshantering, Individuella programmet