Gymnasiesärskolor

Uppsala gymnasiesärskola Fyris
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal
Adress Götgatan 17-19, 754 75 UPPSALA
Hemsida Uppsala gymnasiesärskola Fyris
Antal elever
Hur många elever som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober. (Datum för officiell statistik) Källa: Utbildningsförvaltningen
Antal elever
73
varav pojkar
Andel pojkar som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2013.
varav pojkar
39%
varav flickor
Andel flickor som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2013.
varav flickor
34%
Valbara program
  1. Individuella programmet, Programmet för administration, handel och varuhantering, Programmet för estetiska verksamheter, Programmet för hälsa, vård och omsorg, Programmet för hotell restaurang och bageri