Gymnasieskolor

Thoren Business School
Regi
  1. Fristående
Allmänna fakta 2019  
Adress Stora Torget 7, 753 20 UPPSALA
Hemsida Thoren Business School
Antal elever
Hur många elever som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2014.
Antal elever
95
varav pojkar
Andel pojkar som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2014.
varav pojkar
-
varav flickor
Andel flickor som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2014.
varav flickor
-
Elever per lärare
Antal elever för varje lärare som arbetar på skolan. (Källa: Skolverket 2014)
Elever per lärare
-
Lärare med pedagogisk högskoleexamen
Andel (%) av lärarna som har pedagogisk högskoleexamen som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster. (Källa: Skolverket 2014)
Lärare med pedagogisk högskoleexamen
-
Valbara Program
  1. Handels- och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet
Skolresultat 2019  
Fullföljd utbildning inom fyra år för nybörjare nationellt program
Andel elever med slutbetyg från gymnasieskolan inom 4 år, av nybörjarna som började på nationellt program. (Källa: Skolverket)
Fullföljd utbildning inom fyra år för nybörjare nationellt program
-
Andel elever med gymnasieexamen inom tre år
Andelen elever som påbörjat sina gymnasiestudier på ett nationellt program och gått ut gymnasieskolan med examen efter tre år. (Källa: Skolverket)
Andel elever med gymnasieexamen inom tre år
-
Elevenkät 2019
Visar svaren i genomsnitt på den elevenkät som elever i årskurs 2 svarat på. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
 
Svarsfrekvens
Svarsfrekvens
0%
Jag känner mig trygg i skolan
Jag känner mig trygg i skolan
-
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
-
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
-
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
-
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
-
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
-
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser
-
Jämställdhetsindex
Visar hur stor skillnad det är mellan flickor och pojkars svar på elevenkäten i genomsnitt och omräknat i ett index med skala 1-4. 4 = mycket liten skillnad, 1 = mycket stor skillnad.
-