Gymnasieskolor

Cultus gymnasium
Regi
  1. Fristående
Allmänna fakta 2018  
Adress Hanselllisgatan 21, 754 50 Uppsala
Hemsida Cultus gymnasium
Antal elever
Hur många elever som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2014.
Antal elever
80
varav pojkar
Andel pojkar som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2014.
varav pojkar
36%
varav flickor
Andel flickor som fanns inskrivna på skolan per 15 oktober 2014.
varav flickor
64%
Elever per lärare
Antal elever för varje lärare som arbetar på skolan. (Källa: Skolverket 2014)
Elever per lärare
14
Lärare med pedagogisk högskoleexamen
Andel (%) av lärarna som har pedagogisk högskoleexamen som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster. (Källa: Skolverket 2014)
Lärare med pedagogisk högskoleexamen
74
Valbara Program
  1. Vård- och omsorgsprogrammet
Skolresultat 2018  
Fullföljd utbildning inom fyra år för nybörjare nationellt program
Andel elever med slutbetyg från gymnasieskolan inom 4 år, av nybörjarna som började på nationellt program. (Källa: Skolverket)
Fullföljd utbildning inom fyra år för nybörjare nationellt program
54%
Andel elever med gymnasieexamen inom tre år
Andelen elever som påbörjat sina gymnasiestudier på ett nationellt program och gått ut gymnasieskolan med examen efter tre år. (Källa: Skolverket)
Andel elever med gymnasieexamen inom tre år
59%
Elevenkät 2018
Visar svaren i genomsnitt på den elevenkät som elever i årskurs 2 svarat på. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
 
Svarsfrekvens
Svarsfrekvens
73%
Jag känner mig trygg i skolan
Jag känner mig trygg i skolan
95%
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
74%
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
47%
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
89%
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
74%
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
84%
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser
84%
Jämställdhetsindex
Visar hur stor skillnad det är mellan flickor och pojkars svar på elevenkäten i genomsnitt och omräknat i ett index med skala 1-4. 4 = mycket liten skillnad, 1 = mycket stor skillnad.
För få svar