Fritidsgård

Bälinge fritidsgård
Adress Kyrkvägen 2, Bälinge
Telefon 018-727 79 37
Brukarenkät 2016
Brukarenkäten besvaras av ungdomar i alla fritidsgårdar i Uppsala under mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad ungdomarna tycker om sin fritidsgård. (Källa: Kulturförvaltningen)
 
Antal svarande
Visar hur många ungdomar på varje fritidsgård som har svarat på enkäten. Källa: Kulturförvaltningen
Antal svarande
-
På min fritidsgård lär jag mig saker jag har nytta av
På min fritidsgård lär jag mig saker jag har nytta av
-
På min fritidsgård får jag möjlighet att utveckla mina intressen
På min fritidsgård får jag möjlighet att utveckla mina intressen
-
På min fritidsgård får jag vara med och bestämma vad vi ska göra
På min fritidsgård får jag vara med och bestämma vad vi ska göra
-
Jag mår bra när jag är på fritidsgården
Jag mår bra när jag är på fritidsgården
-
Aktiviteterna på min fritidsgård gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer
Aktiviteterna på min fritidsgård gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer
-
De vuxna på min fritidsgård hjälper mig om jag behöver det
De vuxna på min fritidsgård hjälper mig om jag behöver det
-
De vuxna på min fritidsgård tror att jag kan lära mig nya saker
De vuxna på min fritidsgård tror att jag kan lära mig nya saker
-