Grundsärskolor

Tunabergsskolan grundsärskola - (upphör ht-2020)
Regi
  1. Kommunal
Årskurser
  1. 6, 7, 8, 9
Adress Väpnarg 19, Uppsala
Telefon 018-727 66 00
Hemsida Tunabergsskolan
Allmänna fakta 2014  
Antal elever
Visar antal elever som var inskrivna på skolan per den 15 oktober (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Antal elever
26
Utbildning
  1. Särskola, Träningsskola