Grundsärskolor

Östra Stenhagenskolan
Regi
  1. Kommunal
Årskurser
  1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Adress Kullerstensv 6, Uppsala
Telefon 018-727 64 86
Hemsida Östra Stenhagenskolan
Allmänna fakta 2014  
Antal elever
Visar antal elever som var inskrivna på skolan per den 15 oktober (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Antal elever
23
Utbildning
  1. Särskola