Grundsärskolor

Ansgarskolan Emanuelskola
Regi
  1. Fristående
Årskurser
  1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Adress Axel Johanssons gata 4, Uppsala
Telefon 018-1614 00
Hemsida Ansgarskolorna Emanuelskolan
Allmänna fakta 2014  
Antal elever
Visar antal elever som var inskrivna på skolan per den 15 oktober (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Antal elever
6
Utbildning
  1. Särskola, Träningsskola