Grundsärskolor

Johannesbäcksskolan grundsärskola
Regi
  1. Kommunal
Årskurser
  1. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Adress Verkmästargatan 21, Uppsala
Telefon 018-727 67 59
Hemsida Johannesbäcksskolan
Allmänna fakta 2014  
Antal elever
Visar antal elever som var inskrivna på skolan per den 15 oktober (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Antal elever
31
Utbildning
  1. Särskola