Grundsärskolor

Eriksbergsskolan grundsärskola
Regi
  1. Kommunal
Årskurser
  1. 7, 8, 9
Adress Granitv 14, Uppsala
Telefon 018-727 53 50
Hemsida Eriksbergsskolan
Allmänna fakta 2014  
Antal elever
Visar antal elever som var inskrivna på skolan per den 15 oktober (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Antal elever
21
Utbildning
  1. Särskola