Grundsärskolor

Bergaskolan grundsärskola
Regi
  1. Kommunal
Årskurser
  1. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Adress Norbyvägen 25, Uppsala
Telefon 018-727 54 40
Hemsida Bergaskolan
Allmänna fakta 2014  
Antal elever
Visar antal elever som var inskrivna på skolan per den 15 oktober (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Antal elever
28
Utbildning
  1. Särskola