Familjedaghem

Ekoxen Storvreta
Regi
  1. Fristående
Adress Olle Åkares väg 5B, Storvreta
Telefon 0767-13 33 43
Hemsida Ekoxen Storvreta
Öppettider -
Allmänna fakta 2019  
Antal barn
Visar hur många barn som fanns inskrivna på familjedaghemmet oktober 2014 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Antal barn
-
Föräldraenkät 2019
Föräldraenkäten besvaras av föräldrar med barn i alla familjedaghem i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad föräldrarna tycker om barnets familjedaghem. (Källa: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad)
 
Svarsfrekvens
Visar andelen av de föräldrar till barn som är inskrivna på familjedaghemmet som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
50%
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
100%
Mitt barn trivs på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
100%
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
89%
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
95%
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
95%
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
100%