Familjedaghem

Regi
Adress
Telefon
Hemsida
Öppettider
Allmänna fakta 2018
Antal barn
Visar hur många barn som fanns inskrivna på familjedaghemmet oktober 2014 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Antal barn
Föräldraenkät 2018
Föräldraenkäten besvaras av föräldrar med barn i alla familjedaghem i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad föräldrarna tycker om barnets familjedaghem. (Källa: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad)
Svarsfrekvens
Visar andelen av de föräldrar till barn som är inskrivna på familjedaghemmet som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära