Trygghetsaspekter i Uppsala kommun

Uppsala kommun
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?
Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar.
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?
60
Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?
Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen. Källa: Äldreförvaltningen
Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?
19 antal olika personal
Hur många barn per personal är det planterat för i kommunens förskolor?
Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: Skolverket.
Hur många barn per personal är det planterat för i kommunens förskolor?
5.7 antal
Hur många barn per personal är närvarande i kommunens förskolor?
Antal närvarande barn per närvarande personal i förskola. Mätning under tvåveckorsperiod i oktober. Personal räknas om till heltidspersonal. För barnen räknas det faktiska antalet. Avser total tid, ej tid i barngrupp. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Källa: Utbildningsförvaltningen
Hur många barn per personal är närvarande i kommunens förskolor?
4.6 antal