SFI

Vuxenutbildningen Linné
Hemsida Sfi i Uppsala
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal
Adress Västra Strandgatan 11, Uppsala
Telefon 018-727 49 00
Utbildningsinriktning Studievägar: SFI 1, SFI 2 och SFI 3
Studietider
Utbildningen kan hållas på dagtid, kvällstid, på distans eller annan undervisningstid.
Dagtid, kvällstid
Elevenkät 2018
Elevenkäten besvaras av alla elever inskriva vid en SFI-utbildning i mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin utbildning. (Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen)
 
Antal svar 477
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av eleverna på utbildningen som svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
66%
Mina studiekamrater respekterar mig
Mina studiekamrater respekterar mig
92%
Jag kan arbeta i klassrummet (lugn och ro)
Jag kan arbeta i klassrummet (lugn och ro)
86%
Jag får den hjälp som jag behöver
Jag får den hjälp som jag behöver
93%
Vi använder dator/surfplatta i skolan
Vi använder dator/surfplatta i skolan
72%