Vuxenutbildning (grundläggande- och gymnasial)

Utbildnings- och jobbcenter i Ekeby (fd Vuxenutbildningen Linné)
Hemsida Utbildnings- och jobbcenter
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal
Adress Ekeby bruk, Uppsala
Telefon 018-17 99 00
Utbildningsinriktning Utbildningar till kock och inom bageri och servering, Lärlingsutbildningar inom restaurang
Studieform Lärarledd - dag och kväll
Betygsresultat 2018
Gäller betygsatta kurser på grundläggande eller gymnasienivå. Delkurser är ej medräknade. (Källa:Arbetsmarknadsförvaltningen).
 
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
-
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
96%
Elevenkät 2019
Elevenkäten besvaras av alla elever inskrivna vid en vuxenutbildning i mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin utbildning. (Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen)
 
Antal svar För få svarande
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de inskrivna eleverna som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
-
Jag är nöjd med den information jag får under utbildningen från skolan (t.ex angående schema, byte av lärare etc)
Jag är nöjd med den information jag får under utbildningen från skolan (t.ex angående schema, byte av lärare etc)
-
Jag får tydliga kommentarer från min/mina lärare på mina uppgifter
Jag får tydliga kommentarer från min/mina lärare på mina uppgifter
-
Jag får det stöd som jag behöver för att kunna nå godkänt betyg
Jag får det stöd som jag behöver för att kunna nå godkänt betyg
-