Vuxenutbildning (grundläggande- och gymnasial)

Vuxenutbildningen Linné
Hemsida Vuxenutbildningen Linné
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal
Adress Västra Strandgatan 11C, UPPSALA
Telefon 018 - 727 49 00
Utbildningsinriktning Vård och omsorgsutbildning - akutsjukvård och äldreomsorg, Allmänna ämnen - grundläggande och gymnasiala
Studieform Lärarledd - dag och kväll
Betygsresultat 2017
Gäller betygsatta kurser på grundläggande eller gymnasienivå. Delkurser är ej medräknade. (Källa:Arbetsmarknadsförvaltningen).
 
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
86%
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
83%
Elevenkät 2018
Elevenkäten besvaras av alla elever inskrivna vid en vuxenutbildning i mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin utbildning. (Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen)
 
Antal svar 273
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de inskrivna eleverna som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
56%
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika kurserna
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika kurserna
86%
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
93%
Lärarna ger mig snabb återkoppling på mina resultat
Lärarna ger mig snabb återkoppling på mina resultat
92%
Mina studier ger mig ökade möjligheter till arbete
Mina studier ger mig ökade möjligheter till arbete
79%
Jag får den kontakt med arbetslivet som jag behöver genom mina studier
Jag får den kontakt med arbetslivet som jag behöver genom mina studier
55%