Vuxenutbildning (grundläggande- och gymnasial)

Lernia
Lernia
Hemsida Lernia
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal Entreprenad
Adress S:t Olofsgatan 9 A och Söderforsgatan 1
Telefon -
Utbildningsinriktning Praktiska utbildningar inom bygg och produktion, el- och energi, fordon och transport, VVS och fastighet.
Studieform Dag - lärarledd
Betygsresultat 2018
Gäller betygsatta kurser på grundläggande eller gymnasienivå. Delkurser är ej medräknade. (Källa:Arbetsmarknadsförvaltningen).
 
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
92%
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
97%
Elevenkät 2018
Elevenkäten besvaras av alla elever inskrivna vid en vuxenutbildning i mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin utbildning. (Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen)
 
Antal svar 211
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de inskrivna eleverna som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
38%
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika kurserna
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika kurserna
76%
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
85%
Lärarna ger mig snabb återkoppling på mina resultat
Lärarna ger mig snabb återkoppling på mina resultat
77%
Mina studier ger mig ökade möjligheter till arbete
Mina studier ger mig ökade möjligheter till arbete
78%
Jag får den kontakt med arbetslivet som jag behöver genom mina studier
Jag får den kontakt med arbetslivet som jag behöver genom mina studier
65%