Vuxenutbildning (grundläggande- och gymnasial)

Kompetensutvecklingsinstitutet
Hemsida Kompetensutvecklingsinstitutet
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal Entreprenad
Adress S:t Olofsgatan 9, UPPSALA
Telefon 018-474 88 80
Utbildningsinriktning Vård och omsorg - psykiatri, funktionsnedsättning, äldreomsorg och socialt behandlingsarbete, Barn och fritid - pedagogiskt arbete, socialt arbete/funktionsnedsättning
Studieform Dag - schemalagda kurser, flexibel
Betygsresultat 2017
Gäller betygsatta kurser på grundläggande eller gymnasienivå. Delkurser är ej medräknade. (Källa:Arbetsmarknadsförvaltningen).
 
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
Har ej grundläggande nivå
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
87%
Elevenkät 2018
Elevenkäten besvaras av alla elever inskrivna vid en vuxenutbildning i mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin utbildning. (Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen)
 
Antal svar 237
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de inskrivna eleverna som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
44%
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika kurserna
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika kurserna
91%
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
91%
Lärarna ger mig snabb återkoppling på mina resultat
Lärarna ger mig snabb återkoppling på mina resultat
93%
Mina studier ger mig ökade möjligheter till arbete
Mina studier ger mig ökade möjligheter till arbete
95%
Jag får den kontakt med arbetslivet som jag behöver genom mina studier
Jag får den kontakt med arbetslivet som jag behöver genom mina studier
82%