Vuxenutbildning (grundläggande- och gymnasial)

Kompetensutvecklingsinstitutet
Hemsida Kompetensutvecklingsinstitutet
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal Entreprenad
Adress S:t Olofsgatan 9, UPPSALA
Telefon 018-474 88 80
Utbildningsinriktning Vård och omsorg - psykiatri, funktionsnedsättning, äldreomsorg och socialt behandlingsarbete, Barn och fritid - pedagogiskt arbete, socialt arbete/funktionsnedsättning
Studieform Dag - schemalagda kurser, flexibel
Betygsresultat 2018
Gäller betygsatta kurser på grundläggande eller gymnasienivå. Delkurser är ej medräknade. (Källa:Arbetsmarknadsförvaltningen).
 
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
98%
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
93%
Elevenkät 2019
Elevenkäten besvaras av alla elever inskrivna vid en vuxenutbildning i mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin utbildning. (Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen)
 
Antal svar 252
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de inskrivna eleverna som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
35%
Jag är nöjd med den information jag får under utbildningen från skolan (t.ex angående schema, byte av lärare etc)
Jag är nöjd med den information jag får under utbildningen från skolan (t.ex angående schema, byte av lärare etc)
88%
Jag får tydliga kommentarer från min/mina lärare på mina uppgifter
Jag får tydliga kommentarer från min/mina lärare på mina uppgifter
94%
Jag får det stöd som jag behöver för att kunna nå godkänt betyg
Jag får det stöd som jag behöver för att kunna nå godkänt betyg
92%