Vuxenutbildning (grundläggande- och gymnasial)

Jälla Vux
Hemsida Jälla Vux
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal
Adress Jälla Gård, Uppsala
Telefon 018-56 23 00
Utbildningsinriktning Trädgårdsutbildning och maskinförarutbildning.
Studieform Lärarledd - dag
Betygsresultat 2017
Gäller betygsatta kurser på grundläggande eller gymnasienivå. Delkurser är ej medräknade. (Källa:Arbetsmarknadsförvaltningen).
 
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
Har ej grundläggande nivå
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
89%
Elevenkät 2018
Elevenkäten besvaras av alla elever inskrivna vid en vuxenutbildning i mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin utbildning. (Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen)
 
Antal svar 10
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de inskrivna eleverna som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
38%
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika kurserna
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika kurserna
100%
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
100%
Lärarna ger mig snabb återkoppling på mina resultat
Lärarna ger mig snabb återkoppling på mina resultat
90%
Mina studier ger mig ökade möjligheter till arbete
Mina studier ger mig ökade möjligheter till arbete
100%
Jag får den kontakt med arbetslivet som jag behöver genom mina studier
Jag får den kontakt med arbetslivet som jag behöver genom mina studier
100%