Vuxenutbildning (grundläggande- och gymnasial)

Hermods
Hemsida Hermods
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal entreprenad
Adress Bangårdsgatan 4, UPPSALA
Telefon 018-480 19 12
Utbildningsinriktning Datautbildningar, Allmänna ämnen - grundläggande och gymnasiala, Yrkeskurser inom ekonomi, handel och administration
Studieform Distans och närlärande med internetstöd
Betygsresultat 2017
Gäller betygsatta kurser på grundläggande eller gymnasienivå. Delkurser är ej medräknade. (Källa:Arbetsmarknadsförvaltningen).
 
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
93%
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
80%
Elevenkät 2018
Elevenkäten besvaras av alla elever inskrivna vid en vuxenutbildning i mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin utbildning. (Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen)
 
Antal svar 488
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de inskrivna eleverna som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
30%
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika kurserna
Jag vet vad som krävs för att nå målen i de olika kurserna
85%
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
76%
Lärarna ger mig snabb återkoppling på mina resultat
Lärarna ger mig snabb återkoppling på mina resultat
84%
Mina studier ger mig ökade möjligheter till arbete
Mina studier ger mig ökade möjligheter till arbete
79%
Jag får den kontakt med arbetslivet som jag behöver genom mina studier
Jag får den kontakt med arbetslivet som jag behöver genom mina studier
46%