Vuxenutbildning (grundläggande- och gymnasial)

Hermods
Hemsida Hermods
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal entreprenad
Adress Bangårdsgatan 4, UPPSALA
Telefon 018-480 19 12
Utbildningsinriktning Datautbildningar, Allmänna ämnen - grundläggande och gymnasiala, Yrkeskurser inom ekonomi, handel och administration
Studieform Distans och närlärande med internetstöd
Betygsresultat 2018
Gäller betygsatta kurser på grundläggande eller gymnasienivå. Delkurser är ej medräknade. (Källa:Arbetsmarknadsförvaltningen).
 
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
Andel med betyget godkänt eller högre - grundläggande nivå
91%
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
Andel med betyget godkänt eller högre - gymnasienivå
83%
Elevenkät 2019
Elevenkäten besvaras av alla elever inskrivna vid en vuxenutbildning i mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin utbildning. (Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen)
 
Antal svar 760
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de inskrivna eleverna som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
42%
Jag är nöjd med den information jag får under utbildningen från skolan (t.ex angående schema, byte av lärare etc)
Jag är nöjd med den information jag får under utbildningen från skolan (t.ex angående schema, byte av lärare etc)
85%
Jag får tydliga kommentarer från min/mina lärare på mina uppgifter
Jag får tydliga kommentarer från min/mina lärare på mina uppgifter
84%
Jag får det stöd som jag behöver för att kunna nå godkänt betyg
Jag får det stöd som jag behöver för att kunna nå godkänt betyg
81%