Förskolor

Lammets förskola, klicka här för ytterligare information
Organisationsnummer -
Hemsida Lammets förskola
Öppettider
Från till
07:00-17:00
Adress Västgötaresan 60, Uppsala
Telefon 076-823 31 63
Allmänna fakta 2017  
Pedagogik
  1. Reggio Emiliainspirerad pedagogik
Språkinriktning
Av förskolan angivet maxantal barn
Visar hur många barn som var inskrivna på förskolan 2014-10-15 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Av förskolan angivet maxantal barn
50
Föräldraenkät 2017
Föräldraenkäten besvaras av föräldrar med barn i alla förskolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad föräldrarna tycker om barnets förskola. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
 
Svarsfrekvens
Visar andelen av de föräldrar till barn som är inskrivna på förskolan som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
59%
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
83%
Mitt barn trivs på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
90%
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
73%
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
83%
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
87%
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
80%