Förskolor

Humlans förskola, klicka här för ytterligare information
Organisationsnummer -
Hemsida Humlans förskola CF
Öppettider
Från till
07:00-17:00
Adress Tallbacksvägen 64, Uppsala
Telefon 018-30 26 04
Allmänna fakta 2019  
Pedagogik
Inriktning
  1. Egen kö
Egen kö
Söks ej via e-Barnungdom, se förskolans hemsida Vårdnadshavare som vill vara garanterade ett erbjudande om en förskoleplats inom fyra månader från anmälan, behöver även söka plats inom den kommunala förskolekön.
Egen kö - söks ej via e-Barnungdom, se förskolans hemsida. Vårdnadshavare som vill vara garanterade ett erbjudande om en förskoleplats inom fyra månader från anmälan, behöver även söka plats inom den kommunala förskolekön.
Länk egen kö
Språkinriktning
Av förskolan angivet maxantal barn
Visar hur många barn som var inskrivna på förskolan 2014-10-15 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Av förskolan angivet maxantal barn
23
Föräldraenkät 2020
Föräldraenkäten besvaras av föräldrar med barn i alla förskolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad föräldrarna tycker om barnets förskola. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
 
Svarsfrekvens
Visar andelen av de föräldrar till barn som är inskrivna på förskolan som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
77%
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
82%
Mitt barn trivs på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
100%
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
76%
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
71%
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
71%
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
82%