Förskolor

Norlandia Förskolor Kvarnen, klicka här för ytterligare information
Norlandia Förskolor Kvarnen, klicka här för ytterligare information
Organisationsnummer -
Hemsida Norlandia Förskolor AB
Öppettider
Från till
-
Adress Thunmansgatan 4, Uppsala
Telefon 076-1397785
Allmänna fakta 2019  
Pedagogik
    -
Länk egen kö -
Språkinriktning
    -
Av förskolan angivet maxantal barn
Visar hur många barn som var inskrivna på förskolan 2014-10-15 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Av förskolan angivet maxantal barn
71
Föräldraenkät 2019
Föräldraenkäten besvaras av föräldrar med barn i alla förskolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad föräldrarna tycker om barnets förskola. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
 
Svarsfrekvens
Visar andelen av de föräldrar till barn som är inskrivna på förskolan som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
52%
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
91%
Mitt barn trivs på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
89%
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
81%
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
77%
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
60%
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
87%