Förskolor

Gåvsta förskola, klicka här för ytterligare information
Organisationsnummer -
Hemsida Gåvsta förskola
Öppettider
Från till
06:30-17:30
Adress Gåvsta, Rasbo, Uppsala
Telefon 018-727 00 99
Allmänna fakta 2018  
Pedagogik
  1. Traditionell förskolepedagogik
Länk egen kö -
Språkinriktning
Av förskolan angivet maxantal barn
Visar hur många barn som var inskrivna på förskolan 2014-10-15 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Av förskolan angivet maxantal barn
141
Föräldraenkät 2018
Föräldraenkäten besvaras av föräldrar med barn i alla förskolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad föräldrarna tycker om barnets förskola. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
 
Svarsfrekvens
Visar andelen av de föräldrar till barn som är inskrivna på förskolan som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
58%
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
95%
Mitt barn trivs på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
100%
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
78%
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
88%
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
86%
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
88%