Förskolor

Österledens förskola, klicka här för ytterligare information
Österledens förskola, klicka här för ytterligare information
Organisationsnummer -
Hemsida Österledens förskola
Öppettider
Från till
må - fre 06:30-17:30
Adress Greta Arwidssons Väg 131, Uppsala
Telefon 018-727 75 76
Allmänna fakta 2019  
Pedagogik
Länk egen kö
Språkinriktning
Av förskolan angivet maxantal barn
Visar hur många barn som var inskrivna på förskolan 2014-10-15 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Av förskolan angivet maxantal barn
132
Föräldraenkät 2019
Föräldraenkäten besvaras av föräldrar med barn i alla förskolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad föräldrarna tycker om barnets förskola. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
 
Svarsfrekvens
Visar andelen av de föräldrar till barn som är inskrivna på förskolan som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
60%
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
99%
Mitt barn trivs på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
97%
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
91%
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
92%
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
83%
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
89%