Förskolor

Förskolan Da Vinci, klicka här för ytterligare informtion
Organisationsnummer -
Hemsida Förskolan Da Vinci
Öppettider
Från till
07:00-17:00
Adress Eklundshovsvägen 8, Uppsala
Telefon 018-14 36 61
Allmänna fakta 2018  
Pedagogik
  1. Reggio Emiliainspirerad pedagogik
Länk egen kö -
Språkinriktning
Av förskolan angivet maxantal barn
Visar hur många barn som var inskrivna på förskolan 2014-10-15 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Av förskolan angivet maxantal barn
27
Föräldraenkät 2018
Föräldraenkäten besvaras av föräldrar med barn i alla förskolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad föräldrarna tycker om barnets förskola. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
 
Svarsfrekvens
Visar andelen av de föräldrar till barn som är inskrivna på förskolan som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
67%
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
94%
Mitt barn trivs på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
94%
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
94%
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
94%
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
94%
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
94%