Förskolor

Bälingeby förskola, klicka här för ytterligare information
Organisationsnummer -
Hemsida Bälingeby förskola
Öppettider
Från till
06:30-17:30
Adress Bälinge Ekeby 25, Bälinge
Telefon 018-727 79 57
Allmänna fakta 2019  
Pedagogik
    -
Inriktning
    -
Egen kö
Söks ej via e-Barnungdom, se förskolans hemsida Vårdnadshavare som vill vara garanterade ett erbjudande om en förskoleplats inom fyra månader från anmälan, behöver även söka plats inom den kommunala förskolekön.
-
Länk egen kö -
Språkinriktning
    -
Av förskolan angivet maxantal barn
Visar hur många barn som var inskrivna på förskolan 2014-10-15 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Av förskolan angivet maxantal barn
78
Föräldraenkät 2020
Föräldraenkäten besvaras av föräldrar med barn i alla förskolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad föräldrarna tycker om barnets förskola. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
 
Svarsfrekvens
Visar andelen av de föräldrar till barn som är inskrivna på förskolan som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
59%
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
98%
Mitt barn trivs på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
98%
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
89%
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
91%
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
89%
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
-