Förskolor

Organisationsnummer
Hemsida
Öppettider
Från till
Adress
Telefon
Allmänna fakta 2019
Pedagogik
Länk egen kö
Språkinriktning
Av förskolan angivet maxantal barn
Visar hur många barn som var inskrivna på förskolan 2014-10-15 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Av förskolan angivet maxantal barn
Föräldraenkät 2019
Föräldraenkäten besvaras av föräldrar med barn i alla förskolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad föräldrarna tycker om barnets förskola. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Svarsfrekvens
Visar andelen av de föräldrar till barn som är inskrivna på förskolan som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära