Förskolor

Malmvågens förskola, klicka här för ytterligare information
Organisationsnummer -
Hemsida Malmvågens förskola
Öppettider
Från till
06:30-17:30
Adress Malmvågsvägen 6, Vattholma
Telefon 018-727 78 36
Allmänna fakta 2019  
Pedagogik
    -
Länk egen kö -
Språkinriktning
    -
Av förskolan angivet maxantal barn
Visar hur många barn som var inskrivna på förskolan 2014-10-15 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Av förskolan angivet maxantal barn
69
Föräldraenkät 2019
Föräldraenkäten besvaras av föräldrar med barn i alla förskolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad föräldrarna tycker om barnets förskola. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
 
Svarsfrekvens
Visar andelen av de föräldrar till barn som är inskrivna på förskolan som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
51%
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
100%
Mitt barn trivs på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
100%
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
94%
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
97%
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
71%
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
94%